loading...
 • Skontaktuj się z nami:
 • info@gawra.bieszczady.pl
  tel. 13 469 60 60
  kom. +48 730 69 60 60
  rezerwacje grupowe: +48 505 307 858
 • Nasz adres:
 • Łączki 80
  38-600 Lesko
  Woj. Podkarpackie
  Polska

Regulamin

REGULAMIN I. Przedmiot regulaminu 1. Regulamin określa zasady świadczeni usług, odpowiedzialności oraz zasady przebywania i jest integralną częścią zawarcia umowy do której dochodzi w momencie dokonania rezerwacji i/albo w momencie wpłacenia zadatku za pobyt na konto bankowe ośrodka. Dokonując w/w czynności gość potwierdza, że akceptuje regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania go. 2. Regulamin obowiązuje […]

REGULAMIN

I. Przedmiot regulaminu

1. Regulamin określa zasady świadczeni usług, odpowiedzialności oraz zasady przebywania i jest integralną częścią zawarcia umowy do której dochodzi w momencie dokonania rezerwacji i/albo w momencie wpłacenia zadatku za pobyt na konto bankowe ośrodka. Dokonując w/w czynności gość potwierdza, że akceptuje regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania go.

2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby znajdujące się na terenie ośrodka.

3. Regulamin dostępny jest w recepcji ośrodka.

4. Opiekunem Gościa jest osoba pracująca w recepcji/za barem.

II. Doba

1. Pokój w Gawrze jest wynajmowany na doby.

2. Doba trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00 następnego dnia.

3. Jeżeli Gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin wynajmu pokoju, co jednak nie wiąże ośrodka. Ośrodek uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych wolnych miejsc.

5. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie w nim rzeczy po godzinie 11:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu.

6. Zatrzymanie pokoju po godzinie 14:00 spowoduje naliczenie kwoty w wysokości pełnej doby.

7. Jeżeli Gość nie wymelduje się do godziny 17:00, a kontakt z nim jest utrudniony, osoba z recepcji w obecności świadka ma prawo go spakować i przekazać pokój do sprzątania w celu wynajęcia pokoju gościom mającym rezerwację. Wszelkie rzeczy należące do klienta zostaną złożone w recepcji.

III. Rezerwacja i meldunek

1. Do każdej rezerwacji dokonanej minimum 2 dni przed przyjazdem wymagane jest wpłacenie zadatku w wysokości 20% jej wartości i wysłanie potwierdzenia przelewu na adres e-mail: info@gawra.bieszczady.pl

2. W razie rezygnacji Gościa z pobytu – zadatek nie zostaje zwrócony.

3. Opłaty za nocleg pobierane są na podstawie cennika dostępnego w recepcji oraz na stronie internetowej: www.gawra.bieszczady.pl

4. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie przez niego dowodu osobistego lub paszportu.

5. Gość nie może przekazać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

6. Osoby niezameldowane mogą przebywać na terenie obiektu od godziny 8:00 do 22:00 po wcześniejszym zgłoszeniu tej osoby w recepcji.

7. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju Gościa po godz. 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez wynajmującego pokój na płatne dokwaterowanie tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według ceny dostawki z cennika dostępnego w recepcji.

8. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin wyrządzając szkodę w mieniu lub Gości albo szkodę innym osobom przebywającym w ośrodku, bądź w inny sposób zakłócił spokój. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań pracowników, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenie terenu ośrodka.

9. Wszelkie dodatkowe ustalenia odnośnie rezerwacji powinny być dokonywane drogą mailową.

IV. Usługi i usługi dodatkowe

1. Ośrodek ma obowiązek zapewnić: warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa, bezpieczeństwa pobytu, w tym zachowanie w tajemnicy informacji o Gościu, profesjonalną i uprzejmą obsługę.

2. Ośrodek nie prowadzi usług sprzątania pokoi podczas pobytu gości. Istnieje możliwość wymiany ręczników oraz pościeli na prośbę Gościa, zgłoszoną pracownikowi recepcji.

V. Odpowiedzialność gości

1. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

2. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych ośrodka powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

3. Za zgubienie lub zniszczenie klucza/karty do zamków pobierana jest opłata w wysokości 50 zł brutto.

4. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien zamknąć okna, wyłączyć telewizor, zgasić światło, zamknąć drzwi do pokoju oraz upewnić się, że są zamknięte.

5. W pokojach oraz na korytarzach obowiązuje całkowity zakaz palenia.

VI. Odpowiedzialność ośrodka

1. Ośrodek nie odpowiada za utratę pieniędzy oraz innych przedmiotów wartościowych jeżeli przedmioty te nie zostały oddane do depozytu.

2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, zaparkowanego na terenie obiektu.

3. Za szkody oraz usterki wynikające z przyczyn niezależnych od ośrodka nie przyjmuje się reklamacji, np. usterki urządzeń, usługi zewnętrzne.

VII. Cisza nocna

1. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 23:00 do 7:00. W pokojach mieszczących się przy sali balowej nie obowiązuje cisza nocna podczas odbywających się tam przyjęć weselnych i innych.

2. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono pobytu innych Gości.

VIII. Zwrot rzeczy pozostawionych

1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą przechowywane do 1 miesiąca czasu.

IX. Postanowienia końcowe

1. W pokoju zabronione jest przechowywanie ładunków niebezpiecznych oraz broni o amunicji.

2. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, czajników i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy komputerowych.

3. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunkowych oraz umieszczenia danych Gościa w bazie danych zgodnie z ustawą z dn. 29.10.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 z 1997 r., poz. 883 z póź. zm.). Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.

4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów między Gościem a Ośrodka jest sąd właściwy dla siedziby głównej Ośrodka.