Pensjonat – Restauracja GAWRA * *

ŁĄCZKI 80, 38-600 Lesko

tel. (13) 469 60 60
tel. (13) 469 66 55

Contact in english: +48  505 307 858

___________________________________

Dane do przelewu :

Bank BGŻ nr konta :  78203000451110000000778290

F.H.U. HELLES

ul.1000-lecia 4

38-600 Lesko

NIP: 688-100-07-52

e-mail: pensjonat@gawra.bieszczady.pl

 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych i prywatności

w Pensjonacie GAWRA.

 

 

Pensjonat GAWRA dokłada wszelkich starań, aby dane gości przetwarzane były z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (zwanym dalej RODO).

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest F.H.U. HELLES – Pensjonat GAWRA Łączki 80, 38-600 Lesko

Inspektor ochrony informacji jest dostępny pod adresem e-mail: pensjonat@gawra.bieszczady.pl

Dane zbierane sa podczas :

Procesu rezerwacji wykonywanej osobiście w Pensjonacie ,drogą telefoniczną lub mailową , a także w trakcie meldowania gościa w Pensjonacie.

Są one niezbędne do dokonania rezerwacji pobytu, oraz wykonania kompleksowej usługi hotelowej.

Podanie przez Klienta danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu wykonania rezerwacji pobytu i usługi hotelowej.

 

2. Cel przetwarzania danych:

a) rezerwacja pokoju w pensjonacie – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;

b) realizacja umowy usługi hotelarskiej – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

c) obsługa składanych zapytań – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;

d) marketing usług administratora danych osobowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą;

e) zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się w Pensjonacie i Restauracji oraz Parkingu poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

f) zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych.

g) udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych

h) dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Pensjonat w związku z poniesioną przez Pensjonat szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Pensjonatu.

i) Zarządzanie relacjami z Klientami przed pobytem, w trakcie i po.

3. Okres przechowywania danych :

a) dotyczące składanych zapytań – przez okres 30 dni.

b) dotyczące rezerwacji – przez okres 12 miesięcy od daty dokonania rezerwacji.

c) dotyczące realizacji umowy o usługi hotelarskiej – przez okres 5 lat od licząc od końca roku w którym, w którym miał miejsce pobyt w hotelu.

d) przetwarzane w celach marketingowych – do odwołania zgody, osoby której dane dotyczą lub do ustania przyczyny biznesowej.

e) w systemach monitoringu wizyjnego – przez 30 dni a następnie zostają trwale usunięte.

4. odbiorcami danych osobowych mogą być:

a) zewnętrzne biuro rachunkowe;

b) dostawca platformy rezerwacji usług hotelarskich; 

c) firmy świadczące usługi marketingowe;

d) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5. Prawa Gościa w związku z przetwarzaniem danych osobowych .

a) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych – dotyczy celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub realizacji umowy usługi hotelarskiej, a w zakresie na który została wyrażona zgoda – posiada również Pani/Pan prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 

b) Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

 

6. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować

a) odmową realizacji usługi hotelarskiej – w przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia umowy usługi hotelarskiej;

b) odmową rezerwacji – w przypadku rezerwacji pokoju;

7. Do danych osobowych Klientów mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni

pracownicy Pensjonatu. Dane mogą zostać również udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

8. Zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych w tym profilowanie.

 

Pensjonat nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych

oraz nie dokonuje profilowania danych osobowych.

 

statystyka
designed by
www. bieszczady .pl